Kontakt


Justyna Dłuska-Cypryś

ul.Ofiar Katynia 15 35-209 Rzeszów

tel. (017) 856 41 57 lub 602 783 548

E-mail: cyprysiowa@gmail.com